ElverumRegionens NæringsUtvikling

ERNUs formål er å være Elverum, Våler og Åmot sitt organ for å utvikle en integrert, attraktiv og synlig region med vekst i befolkning og verdiskapning.

Hva gjør ERNU?

Dette er våre arbeidsområder

Nærings- og etablererservice

Vi er bindeleddet mellom kommunen og næringslivet og tilbyr bedrifter veiledning i en oppstarts- og utviklingsfase.

Les mer

 

Prosjekter

Vi gjennomfører regionale utviklingsprosjekter med fokus på reiseliv, forsvar- og samfunnssikkerhet, folkehelse og bioøkonomi.

Samarbeidsparter

Vi samarbeider i grensesnittet mellom det private næringsliv, offentlige etater, skoler og FOU miljøer.

Eierskapsportefølje

Vi tar aktivt eierskap i utvalgte bedrifter. Primært som konsekvens av regionale prosjekter og offentlig- privat samarbeid.

Partnerutsagn

Hva samarbeidspartnere sier om ERNU
  • Samarbeidet med ElverumRegionens NæringsUtvikling AS har vært helt avgjørende for filmfestivalen Movies on War. Uten deres støtte ville ikke festivalen vært en realitet.

    Mona Pedersen – Movies on War

Dette er ERNU

Kjell Skaugen
Daglig leder og Prosjektleder Omstillingsprogrammet i Elverumregionen

Daglig leder. Ansatt i Omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Jobber som forretningsutvikler innen forsvarslogistikk.

Inger Berger Bjørnebye
Prosjektadministrasjon

Ansatt i ERNU. Jobber med administrasjonsoppgaver, prosjektstøtte og markedskommunikasjon.

Guro Nina Vestvik
Prosjektleder i Byregionprogrammet for Elverumregionen

Ansatt i ERNU. Jobber som Prosjektleder i Byregionprogrammet for Elverumregionen

Per Victor Nygaard
Forsvarskoordinator

Jobber for Elverum og Åmot kommune og fylkeskommunen med å tilrettelegge for og utnytte Forsvarets virksomhet til beste for regionen.

Samarbeidpartnere

Anne Vigdis Ellingsen
Næringssjef, Elverum kommune

Ansatt i Elverum kommune, men jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU. Hun jobber bl.a. med næringsservice, bolyst- og attraktivitetskampanje og rullering av strategisk næringsplan for Elverum kommune.

Arild Lande
Næringsutvikler, Våler kommune

Ansatt i Våler kommune, og jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU.

Marie Bohman Låte
Næringssjef, Åmot kommune

Ansatt i Åmot kommune, og jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU. Hun jobber bl.a med næringsservice, bolyst- og attraktivitetskampanjen.

Mona Pedersen
Programansvarlig, filmfestivalen Movies on War

Jobber som program- og festival ansvarlig for Movies on War.

Espen A Kristiansen
Daglig leder, Sør-Østerdal Næringshage AS

Jobber med innovasjonstjenester, bedriftsutvikling/forretningsutvikling, kompetanseutvikling og nettverkstjenester for målbedriftene som har knyttet seg til næringshagen.