Nærings- og etablererservice

bilde vanne plante

Nærings- og etablererservice

Driver du eget foretak og ønsker en prat med næringssjefen i din kommune? Vi kommer gjerne på bedriftsbesøk for å ta en prat om hvordan kommunen på en best mulig måte kan tilrettelegge for vekst og utvikling i din bedrift. Vi oppfordrer deg også til å delta på møter arrangert av den lokale næringsforening, næringshage eller kommunene. Meld deg på nyhetsbrevet til ERNU for å holde deg oppdatert på næringsnytt om hva som skjer i Elverumregionen.

  • Næringssjef i Elverum kommune, Anne Vigdis Ellingsen, mob 911 17 477
  • Næringssjef i Åmot kommune, Marie Bohman Låte, mob 412 28 733
  • Næringssjef i Våler kommune, Arild Lande, mob 901 33 674

Etablererservice

Har du startet egen bedrift eller planlegger du å gjøre det? Vi som jobber med etablererservice i Elverum, Åmot og Våler kommune tar gjerne en veiledningstime med deg når du er klar for det. Formålet med dette er å hjelpe deg med å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig, samt gi deg gode tips på veien videre. Vi kopler deg gjerne kople opp mot andre relevante aktører du kan ha nytte av

Næringshagene er et tilbud for etablerte selskaper, og skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser. Næringshagene skal være et nettverkssenter inn mot relevante kunnskaps-, forsknings- og kapitalmiljø.

  • Sør-Østerdal Næringshage, Espen Andrè Kristiansen, mob 469 64 656
  • Solør Næringshage, Thor Arnstein Berg, mob 959 81 173

Etablererkurs
Det arrangeres fortløpende etablererkurs flere steder i Hedmark. Formålet med etablererkursene er å gi den enkelte etablerer:

• Et best mulig beslutningsgrunnlag
• Grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet
• Selvinnsikt og selvledelse
• Et godt nettverk

For mer informasjon om Etablererkurs, ta kontakt med næringssjefen i din kommune eller AButvikling as