Kontakt oss

Kjell Skaugen
Daglig leder og Prosjektleder Omstillingsprogrammet i Elverumregionen

Daglig leder. Ansatt i Omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Jobber som forretningsutvikler innen forsvarslogistikk.

Inger Berger Bjørnebye
Prosjektadministrasjon

Ansatt i ERNU. Jobber med administrasjonsoppgaver, prosjektstøtte og markedskommunikasjon.

Guro Nina Vestvik
Prosjektleder i Byregionprogrammet for Elverumregionen

Ansatt i ERNU. Jobber som Prosjektleder i Byregionprogrammet for Elverumregionen

Per Victor Nygaard
Forsvarskoordinator

Jobber for Elverum og Åmot kommune og fylkeskommunen med å tilrettelegge for og utnytte Forsvarets virksomhet til beste for regionen.

Vårt kontor

Vil du melde deg på vårt nyhetsbrev?

Meld deg på for Nyhetsbrev

Samarbeidpartnere

Anne Vigdis Ellingsen
Næringssjef, Elverum kommune

Ansatt i Elverum kommune, men jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU. Hun jobber bl.a. med næringsservice, bolyst- og attraktivitetskampanje og rullering av strategisk næringsplan for Elverum kommune.

Arild Lande
Næringsutvikler, Våler kommune

Ansatt i Våler kommune, og jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU.

Marie Bohman Låte
Næringssjef, Åmot kommune

Ansatt i Åmot kommune, og jobber i et funksjonelt samarbeid med ERNU. Hun jobber bl.a med næringsservice, bolyst- og attraktivitetskampanjen.

Mona Pedersen
Programansvarlig, filmfestivalen Movies on War

Jobber som program- og festival ansvarlig for Movies on War.

Espen A Kristiansen
Daglig leder, Sør-Østerdal Næringshage AS

Jobber med innovasjonstjenester, bedriftsutvikling/forretningsutvikling, kompetanseutvikling og nettverkstjenester for målbedriftene som har knyttet seg til næringshagen.