Levende lokaler midtveisrapport

Levende lokaler midtveisrapport

I april 2016 startet sentrumsutviklingsprosjektet «Levende lokaler» opp med de tre pilotkommunene Tromsø, Lærdal og Arendal. I tillegg er det 23 kommuner og andre aktører som er med i et nettverk og får tilgang til kunnskapsproduksjon og erfaringsdeling underveis. DOGA Design og arkitektur Norge, som sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet, er prosjekteier.

Denne midtveisrapporten er utformet og utgitt av NIBR, og oppsummerer evalueringen av det første året.

Les rapporten her