rapport Urbant landbruk – bærekraftig, synlig, verdsatt

rapport Urbant landbruk – bærekraftig, synlig, verdsatt

Interesse for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen, i Norge som i andre land. Flere ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. Denne trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å framskaffe slike råvarer. Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere!

Selv om dyrking av mat i bybildet ikke er nytt her hos oss, så er begrepet urbant landbruk forholdsvis ferskt. Hva dreier så det urbane landbruket seg om?

Les rapporten her